Frontenpark.

Droge gracht bij de Cabergerweg

Stadsweide rondom de Gashouder

Baron Dibbetspark

Lage Fronten

Routes voor iedereen

Frontenpark

“Ontdek twintig hectare achtertuin van het Sphinxkwartier!”

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is ruimte vrijgekomen voor de realisatie van een heel nieuw stadspark: het Frontenpark. Gelegen aan de noordzijde van het Sphinxkwartier is het Frontenpark als het ware een ruim twintig hectare grote achtertuin. Met volop aandacht voor flora, fauna, cultureel erfgoed en kansen voor evenementen.

Wandele vaan Lambèr tot Lumière

Via een 120 meter lange droge gracht onder de Cabergerweg zijn de Hoge en Lage Fronten net als vroeger weer met elkaar verbonden. Wandelaars kunnen vanaf de Lambertuskerk (Koningin Emmaplein) regelrecht via het Frontenpark doorwandelen naar Lumière Cinema (Bassin) om daar vervolgens een filmpje te pikken. Of doorwandelen naar één van de andere pareltjes in het Sphinxkwartier.

Stadsweide: recreatie en evenementen

De voormalige Gashouder – tegenover Het Radium – is hét herkenningspunt voor de stadsweide: een groot groen grasveld waar bezoekers kunnen picknicken of een balletje trappen. Maar waar ook ruimte is voor evenementen en optredens passend binnen de sfeer en mogelijkheden van het Frontenpark. In het weekeinde van 30, 31 augustus en 1 september 2019 geeft festival Bruis de aftrap op de stadsweide. Het festival dient als testcase voor toekomstige evenementen.

De Krul: van afrit naar eyecatcher

Ter hoogte van de kruising Boschstraat/Frontensingel is de voormalige afrit van de Noorderbrug richting stadscentrum achtergebleven als permanente reminder aan de oude aanlanding. De betonnen kolos is een uitkijkpunt en biedt een uniek kijkje op zowel het Frontenpark als Sphinxkwartier. Zo voegt De Krul een extra dimensie toe aan de ongepolijste omgeving.

Baron Dibbetspark: minipark op de kop van de Boschstraat

Tegenover De Krul is de oude oprit van de Noorderbrug gesloopt om plaats te maken voor een klein parkje: het Baron Dibbetspark. Vernoemd naar de vestingcommandant die voorkwam dat Maastricht in Belgische handen viel. Volgens overlevering lag hij begraven onder het verkeerslicht bij de voormalige oprit. Zijn stoffelijke resten zijn echter niet teruggevonden tijdens de sloop. Een plaquette is het enige tastbare restant van baron Dibbets.

Lage Fronten: van industrie- naar natuurgebied

De industrialisatie van Maastricht heeft zijn sporen nagelaten in het Frontenpark. De oude vestingwerken werden in de 19de eeuw omgebouwd tot haven. Restanten van de spooremplacementen en stukken rails met bielzen geven het natuurgebied een bijzonder karakter. Jaren van verwaarlozing hebben ervoor gezorgd dat de natuur vrij spel kreeg. Het Frontenpark is nu het thuis van veel verschillende diersoorten, zoals de muurhagedis, bever en het kleine ijsvogeltje.

In de afgelopen jaren zijn de vestingmuren in de Lage Fronten onder handen genomen om verder verval tegen te gaan. Waar nodig zorgen vlonders van cortenstaal ervoor dat wandelaars ongehinderd over het water kunnen passeren. Fiets- en wandelpaden zijn aangelegd, maar met mate. Hier moet immers het ruige en rauwe karakter behouden blijven. Olifantenpaadjes zorgen ervoor dat wandelaars al struinend hun weg vinden.

Hoge Fronten: wandelen door cultuur- en natuurgeschiedenis

De Hoge Fronten zijn sinds jaar en dag een favoriet wandelgebied voor bewoners van Maastricht-West. Een beschermd natuurmonument dat bezaaid is met resten van de achttiende en negentiende-eeuwse vestingwerken, ook wel bekend als de Linie van Du Moulin. Vanuit militair en historisch oogpunt zijn de Hoge Fronten van grote wetenschappelijke en nationale betekenis. Wandelaars genieten hier van unieke natuur met beleving van de vestingwerken.

Meer weten over de vestingwerken? Neem dan een kijkje op:

Slecht ter been?

Het Frontenpark is een ruig park waar flora, fauna en erfgoed zoveel mogelijk prioriteit krijgen. Wandelpaden zijn struinpaden, hobbelig en begroeid met gras en onkruid en daardoor niet makkelijk begaanbaar. Tegelijkertijd moeten wandelaars rekening houden met aanzienlijke hoogteverschillen door de aanwezige vestingwerken. Waar mogelijk is het Frontenpark voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Mensen die slecht ter been zijn – maar ook (groot)ouders met kinderwagens – kunnen meegenieten van het Frontenpark, maar niet alle paden zijn begaanbaar. Denk bijvoorbeeld aan de vestingwerken die – net als in het bestaande stadspark – alleen te voet bereikbaar zijn. Of aan de nog te bouwen – trap die straks vanuit de onderdoorgang bij de Cabergerweg toegang geeft tot de Hoge Fronten. De komende jaren bekijkt de gemeente Maastricht hoe het Frontenpark verder kan worden ingericht zonder het ruige en ruwe karakter teniet te doen.

* Bekijk op het kaartje hiernaast de paden (in geel) die voor iedereen goed bereikbaar zijn.

Hoge Fronten